Selecteer een pagina

Myth-Busting: Misvattingen Rond Toegangscontrolesystemen

jan 23, 2020 | Algemeen, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoren, Onderwijs

Je denkt na over de aanschaf van een toegangscontrolesysteem. Zeker, je ziet de voordelen. Maar je twijfelt. Nog meer technologie in huis? Digitalisering schept veel mogelijkheden, maar kent ook zwaktes.

De wereldwijde markt voor toegangscontrolesystemen groeit hard. Niet voor niets. Er is meer behoefte aan fysieke beveiliging van kantoren, loodsen, fabrieken. Bedrijven digitaliseren in rap tempo, de adoptie van smartphones en wearables voor authenticatie piekt. Lifestyle, arbeidsmarkt en nieuwe manieren van werken vragen om moderne oplossingen.

Tegelijkertijd voel je dat die digitalisering naast alle kansen ook uitdagingen kent. Die zorgen neem je mee in je gesprekken met je potentiële leveranciers.

Wij horen die dus ook. En we zien we een paar hardnekkige mythes die organisaties er zelfs van weerhouden om überhaupt de mogelijkheden van een toegangscontrolesysteem te onderzoeken. En dan ontneem je jezelf een aantal mooie kansen.

Tijd om wat mythes te busten dus.

 

Mythe #1:

Eén systeemfoutje en een hele afdeling is in één klap niet meer toegankelijk.


Dit is waarschijnlijk de meest hardnekkige misvatting rond toegangscontrolesystemen.

Toch komt deze niet helemaal uit de lucht vallen.

Bekabelde systemen en systemen die hun intelligentie uit een centrale database halen lopen een wat hoger risico op grootschalige storing wanneer de voeding wegvalt en er is geen goede noodstroomvoorziening, of wanneer de database om andere reden niet bereikbaar is. Het komt niet vaak voor en alleen bij bovengenoemde systemen, maar slechts nieuws rent hard.

Hoe dit wordt opgevangen verschilt per leverancier maar is dus wel een punt van aandacht.

Bij batterijgevoede systemen, waarbij de intelligentie in de sluiting van de deur zit, is dit risico uitgesloten.

 

Mythe #2:
Een toegangscontrolesysteem is makkelijk te hacken.

Niet het systeem zelf, maar standaard sleutelkaarten en tags kunnen gevoelig  zijn voor misbruik van buitenaf.

Daarentegen: goede kaarten zoals de Myfare DESfire zijn juist zeer veilig. Los van het merk toegangscontrole-systeem adviseren wij daarom altijd om zo’n veilige kaart te gebruiken.

Je database is een cruciale schakel. Zeker bij online systemen. Die veiligheid hangt vooral af van je netwerkbeveiliging en je autorisaties. Dat is een zaak voor jouw IT- of Security afdeling.

Die moeten ook zorgen dat intern niemand onnodig bij de database kan komen, zowel fysiek als digitaal.

Belangrijk is om je leveranciers te vragen of, en hoe, ze hierop al op de proef zijn gesteld.

Mythe #3
Een toegangscontrolesysteem verdien je niet terug.

Een toegangscontrolesysteem kan een flinke investering betekenen. Prijzen van componenten en software zijn de afgelopen jaren echter behoorlijk gedaald.

En: de belangrijkste impact op je investering is je plan.

Je hebt goede redenen voor je zoektocht naar een systeem. Dat project gaat ongetwijfeld niet alleen om de kosten van een cilinder of sleutel, maar vooral over de vraag hoe jouw faciliteiten aansluiten op je strategie: de marktontwikkelingen, je personeelsbeleid, regelgeving en zelfs het gewenste imago van je organisatie.

We kunnen met een eenvoudig model berekenen wat de terugverdientijd is van een toegangscontrolesysteem tegenover een traditioneel sluitsysteem.

Maar dan gaan we voorbij aan zaken als kwaliteit en kosten van onboarding en offboarding van medewerkers, schade door fraude en diefstal van goederen en bedrijfsgegevens of misgelopen opdrachten door afwijking van compliance-eisen.

Een goede businesscase kijkt voorbij de facilitaire kosten en creëert draagvlak door de gehele organisatie heen.

Kopersgids 2020

Download de nieuwe Kopersgids Toegangscontrolesystemen 2020