Selecteer een pagina
SimonsVoss Technologies BV (Nederland, België)
Evert van de Beekstraat 1-104
1118 CL Schiphol The Netherlands
T: 020 654 1882
E:

 

SimonsVoss Technologies GmbH (Duitsland)
Feringastraße 4
85774 Unterföhring
Duitsland
T: +49 (0) 89 / 99 228 333
E:

 

Directie:

Bernhard Sommer, algemeen directeur
Ludger Voss

Rechtbank München
HRB 206574
BTW-nr.: DE 278231360

 

Juridische informatie:

Wij controleren en actualiseren de informatie op onze website regelmatig. Ondanks de hoogste zorgvuldigheid kunnen er wijzigingen – ook op korte termijn – plaatsvinden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.  Als service voor u hebben wij enkele links naar partners en andere ondernemingen of organisaties op onze website opgenomen. Op basis van een oordeel van de arrondissementsrechtbank in Hamburg in 1998 moeten wij afstand nemen van de inhoud van deze pagina’s, om hiervoor niet verantwoordelijk te worden gehouden.  Wij wijzen erop dat wij expliciet afstand nemen van de inhoud en vormgeving van websites waarmee onze website is gelinkt.  De inhoud en vormgeving van deze internetpagina’s zijn door de auteurswet beschermd.  Kopiëren van pagina’s of inhoud mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van SimonsVoss Technologies GmbH, tenzij reproductie wettelijk is toegestaan

 

Copyrights 2020

SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto’s en afbeeldingen en de opmaak ervan op de SimonsVoss-website zijn onderhevig aan auteursrechten en andere beschermende wetgeving. De inhoud van deze website mag niet om commerciële redenen worden gereproduceerd, gepubliceerd, gewijzigd of aan derden toegankelijk worden gemaakt

SimonsVoss en MobileKey zijn geregistreerde merken van SimonsVoss Technologies GmbH.

Neem ook onze Algemene Voorwaarden in acht.

 

 

Verandering van de rechtsvorm van “Aktiengesellschaft” (NV) in “GmbH” (BV)

 

Let op dat SimonsVoss Technologies GmbH en de voormalige SimonsVoss Technologies AG dezelfde vennootschap zijn.

Door de verandering van de rechtsvorm van SimonsVoss Technologies AG in een GmbH is er in het bijzondere geen nieuwe oprichting nodig. De vroegere AG bestaat voortaan in de rechtsvorm van een GmbH (§ 202 Abs. 1, Nr. 1 UmwG. Duitsland).

Derhalve vindt er ook geen overdracht plaats van eigendom, contractueel of publiekrechtelijke relaties dan wel andersoortig vermogen, Evenzo blijven procura, volmachten en andere machtigingen van kracht.

Om deze reden is het niet nodig om aanpassingen, cessies of nieuwe grondslagen van contracten of afzonderlijke rechten en verplichtingen te regelen. In plaats daarvan blijven ze ongewijzigd bestaan bij SimonsVoss Technologies GmbH.

 

Algemene Voorwaarden | Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden: