Selecteer een pagina

Een Digitale Noodknop Voor Scholen En Universiteiten

okt 28, 2020 | Algemeen, Gezondheidszorg, Onderwijs, Producten

De balans tussen veiligheid en functionaliteit kan een uitdaging zijn voor onderwijsinstellingen.

Er is veel om rekening mee te houden. Scholieren of studenten, docenten en ondersteunend personeel dienen gemakkelijk, vrij en veilig in en rond de gebouwen te kunnen bewegen.

Ook delen scholen en universiteiten steeds vaker hun gebouwen en sportfaciliteiten met andere onderwijsinstellingen, verenigingen en zakelijke gebruikers.

Covid-19 gooit nog eens een flinke schep bovenop de complexiteit van het toegangsbeheer.

De pandemie daagt scholen en universiteiten uit om meer uit bestaande systemen te halen en procedures aan te passen.

Veel onderwijsinstellingen investeren bovendien in nieuwe toegangscontroletechnologie, inclusief bezoekersmanagementsoftware en voorzieningen voor het automatisch en touchless openen van deuren.

 

Best practices voor toegangscontrole in onderwijs en zorg

 

Een goed beveiligingsplan voor een onderwijsinstelling omvat nogal wat:

 Procedures voor studenten, medewerkers en bezoekers, bezoekersbegeleiding, pasjes,  registratie, inzicht in data en noodoefeningen voor evacuatie en vergrendeling van ruimtes of complete gebouwen.

1. Zichtbare grenzen

Hoewel de onderwijsinstellingen doorgaans geen extreme beveiligingsmaatregelen hoeven te nemen, moet het voor iedereen duidelijk zijn wanneer ze officieel op het terrein van de school of universiteit zijn gestapt.

En opnieuw wanneer ze een volgend, meer besloten gebied binnengaan, van de buitenste garderobe en hal naar de school zelf. Hekken, borden, lijnen, deuren en zelfs landschapsarchitectuur helpen daarbij.

Dit voorkomt verwarring en geeft een boodschap af: de organisatie weet wie er in elk van die gebieden hoort te zijn.

 

2. Goed zicht op de gangen

Sommige beveiligingstechnieken zijn verrassend goedkoop, effectief en voor de hand liggend.

Bijvoorbeeld goed verlichte entrees en het voorkomen van donkere hoekjes die als schuilplaatsen kunnen dienen. Vrij zicht op gangen en ingangen helpt de beveiliging via medewerkers of camera’s.

3. Duidelijke toegangsroutes

Wees duidelijk over de route die bezoekers moeten nemen om je school of universiteit binnen te komen. Ook hiermee geeft je aan dat je beveiliging serieus neemt en verwarring wilt voorkomen.

Dat geldt voor de alle delen van het gebouw en de campus. Een bezoeker kan zich overal bevinden en moet eenvoudig de juiste weg weten te vinden.

Dat geldt ook voor groepen studenten die van de ene naar de andere ruimte gaan. Die duidelijkheid schept veiligheid voor alle betrokkenen.

SimonsVoss Technologies - Digitale Noodknop - Toegangscontrole voor onderwijs

4. Beperkt aantal ingangen

Een betere controle van je bezoekers is al eenvoudig te realiseren door het aantal ingangen te beperken. Die check kun je heel simpel zelf uitvoeren door rond de campus en gebouwen te lopen.

Toegangspunten die je lastig te bewaken zijn kun je vervangen, of je voegt poorten en sloten toe.

 

5. Bewaakte nooduitgangen met deurmonitoring

Nooduitgangen zijn een belangrijk onderdeel van vluchtroutes. Die uitgangen kunnen echter ook een bedreiging worden als ze onbeveiligd worden achtergelaten.

Om ervoor te zorgen dat deuren gesloten of in ieder geval bewaakt blijven, kunnen onderwijsinstellingen camera’s, alarmen en een strikte disciplinaire code gebruiken.

SimonsVoss voorziet in deur-monitoring, waarmee het digitale sluitsysteem een alarm geeft en rapporteert wanneer een deur ongewenst wordt geopend of langer open staat dan gebruikelijk.

SimonsVoss Technologies - Digitale Noodknop - Toegangscontrole voor onderwijs

6. Data en analyse

Elke onderwijsinstelling heeft haar eigen beveiligingsbehoeften, afhankelijk van de omgeving, gebouwen en de gebruikers.

Met toepassing van de juiste technologie krijg je ook inzicht in data waarmee je patronen gaat begrijpen en sturen.

Samen met beveiligingsexperts kun je analyseren hoe de gebruikers door je gebouwen ‘stromen’ en de effectiviteit van je beveiligingsplan verder vergroten.

Een fundamenteel onderdeel van schoolbeveiliging vindt echter plaats lang voordat iemand het schoolgebouw is binnengestapt: toegangscontrole.

Dit betekent het beveiligen van de omtrek van het terrein van de school, inclusief elk punt van binnenkomst.

Effectief toegangscontrolebeleid zorgt ervoor dat studenten, personeel en bezoekers precies weten waar ze je faciliteit binnen kunnen komen, wat ze moeten doen als ze eenmaal binnen zijn en hoe ze weer naar buiten kunnen.

 Het geeft ook een belangrijk signaal af voor je andere beveiligingsinspanningen. Een beveiligde toegang maakt meteen duidelijk dat jouw school veiligheid en beveiliging serieus neemt.

SimonsVoss Technologies - Toegangscontrole in Het Nieuwe Normaal: 8 Trends Voor Een Veilige Werkomgeving

Toegangscontrole in crisissituaties

Bij een noodsituatie moeten de medewerkers van de school razendsnel de faciliteit beveiligen. Daarvoor heb je om te beginnen goede procedures nodig.

In veel gevallen zijn deze echter niet voldoende en vul je de maatregelen aan met passende technologie. Een toegangscontrolesysteem ligt dan voor de hand, maar ook daarin valt veel te kiezen.

Een goed toegangscontrolesysteem moet onopvallend en nauwelijks merkbaar zijn voor dagelijkse gebruikers.

De fysieke beveiliging van een gebouw is niet iets waar de gebruikers zich zorgen over moeten maken.

Maar als het nodig is, moet het duidelijk zijn en – vooral – functioneren. Ernstige, bedreigende situaties vragen om een extra stap in de beveiliging.

SimonsVoss Technologies biedt speciaal hiervoor een unieke, geïntegreerde Amok-functie.

De Digitale Noodknop

Fysieke dreiging, inbraak, brand: crisissituaties vragen om bijzondere maatregelen.

De Amok-feature van SimonsVoss biedt hiervoor op vier manieren draadloze, krachtige en veilige hulp om personen, goederen, gebouwen en data extra te beschermen:

 

VERGRENDELING

Bij gevaar blokkeer je de sluitelementen permanent via een noodschakelaar. Alleen smartcards of tags met speciale rechten hebben nog toegang.

OPENING OP AFSTAND

Via een inputsignaal activeer je de sluitelementen kortstondig. De duur van deze kortstondige blokkering stel je vooraf in.

BLOKSLOT

Automatische blokkering of vrijschakeling

Via koppeling met bijvoorbeeld een inbraak- of brandalarm blokkeer of open je automatisch de toegang.

NOOD-VRIJSCHAKELING

Via koppeling met bijvoorbeeld een brandalarm schakel je sluitingen permanent vrij. Deze vrijschakeling kun je met een afstandsbediening weer opheffen.

De technologie achter de Amok-feature is geavanceerd en bijzonder veilig.

Als je de brochure van de Digitale Noodknop wilt ontvangen of andere vragen hebt, kun je ons direct bellen op  020 654 1882 of een email sturen naar .