Selecteer een pagina

Drill Down 2021: Organisaties Evalueren Hun IT-Systemen

jan 28, 2021 | Algemeen, Covid-19

Het zicht op een uitweg uit de Covid-19-crisis is een mooie aanleiding om weer eens vooruit te spoelen in 2021.

We zien een aantal trends, waaronder de groeiende aandacht van security-, IT- en risk-managers voor het vertrouwen tussen alle schakels in de leveranciersketen.

SimonsVoss CEO Bernhard Sommer sprak hier recent al zijn zorg over uit. Het vertrouwen in de beveiligingsmarkt staat onder druk. Dat geldt voor zowel fysieke beveiligingssystemen als voor cyber-security.

Enkele oorzaken:

Overhaaste innovatie

Onder druk van de snelle veranderingen en stevige concurrentie innoveren sommige spelers in de beveiligingsmarkt wel snel, maar niet goed.

Snelheid ten koste van kwaliteit.

Snelle aanpassingen van IT- en beveiligingssystemen

Organisaties, inclusief de zorgsector, rolden onder druk van de Covid-crisis in hoog tempo nieuwe IT-systemen en nieuwe faciliteiten voor remote werken uit. Dat maakt de IT, inclusief de beveiliging, complexer en het moest allemaal snel, dus meer kans op onvolledige risico-analyses en extra kwetsbaarheden.

Hypergroei cybercriminaliteit 

Covid-19 een gigantische katalysator voor cybercriminaliteit gebleken.

Al in de eerste maanden van de Covid-pandemie in 2020 explodeerde het aantal meldingen: in mei 2020 bijna 5 maal meer dan in mei 2019.

Organisaties evalueren hun IT- en beveiligingssystemen in 2021

Zowel cyber- als fysieke beveiligingssystemen worden dus stevig op de proef gesteld.

In 2021 zullen bedrijven, overheden en zorg- en onderwijsinstellingen enigszins op adem komen en hun haastig aangepaste IT-systemen evalueren om te beoordelen of die hun vertrouwen nog steeds waard zijn.

De complete leveranciersketens inclusief onderliggende eco-systemen gaat hiervoor onder de loep.

Producenten, leveranciers en distributeurs kunnen zich dus voorbereiden op een rij pittige vragen.

Maar dat is natuurlijk geen probleem voor wie zijn zaken op orde heeft 😉